6ks maki losos, 6ks maki okurka, 6ks maki tuňák, 6ks sake maki, 6ks kappa maki, 6ks tekka maki